Links

Stichting Evangelische Roze Vieringen: gemeenschap van gelovigen LHBT+ en iedereen die zich hiermee verbonden voelt: https://erv.amsterdam.nl

Stichting WIJdekerk: informeert en bemoedigt alle LHBT+ ers en wie zich met hen betrokken voelt, vanuit de liefde van Jezus Christus: https://www.wijdekerk.nl

Mozaïek Kerk: welkom zoals je bent: God aanbidden, van elkaar houden en onze omgeving dienen: https://www.mozaiek.nl

Verscheurd: helpt christenen, respectvol, liefdevol en zonder oordelen,  in gesprek te gaan over homoseksualiteit https://verscheurd.nl

Stichting Als kanker je raakt: informatie en hulpverlening voor mensen die leven met kanker en hun naasten: https://www.alskankerjeraakt.nl

Instituut Massage bij kanker: informatie, opleiding, (bij)scholing: https://www.massagebijkanker.nl

Massage-info: een zo compleet mogelijk overzicht van masseurs in Nederland: https://massage-info.nl